Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Organizácia a priebeh hodnotení sudkýň a sudcov Slovenskej republiky - otvorené otázky