Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Podanie Advokátskej kancelárie Škubla a partneri zo dňa 22.09.2022 a dôvody jeho predloženia členom Súdnej rady SR až dňa 19.10.2022

  • Materiál č.: CR-1639/2022 15. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Katarína Pramuková, Ľuboš Kunay, Peter Farkaš, Petra Príbelská
  • Výsledok: neschválené