Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. Podnet vyšších súdnych úradníkov pôsobiacich na súdoch Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 197/2019 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Vyšší súdni úradníci pôsobiaci na súdoch Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vzatý na vedomie