Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 29. apríla 2019
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Uznesenie č. 79/2019 k volebnej komisii 60.12 kB

Zápisnica 566.25 kB

Zvukový záznam 114.58 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  80/2019, 81/2019
 2. Č. materiálu:
  SR 193/2019
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  82/2019
 3. Č. materiálu:
  SR 194/2019
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  83/2019
 4. Č. materiálu:
  SR 124, 125, 126/2019
  Predkladá:
  Sudcovské rady,
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  84/2019
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  85/2019
 6. Č. materiálu:
  SR 198/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  86/2019
 7. Č. materiálu:
  SR 189/2019
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.,
  Mgr. Dušan Čimo
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  87/2019
 8. Č. materiálu:
  SR 110/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  88/2019
 9. Č. materiálu:
  SR 195/2019
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súd v Trenčíne
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  89/2019
 10. Č. materiálu:
  SR 196/2019
  Predkladá:
  Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 210/2019
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  90/2019, 91/2019
 12. Č. materiálu:
  SR 213, 214, 215/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  92/2019
 13. Č. materiálu:
  SR 211/2019
  Predkladá:
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  93/2019
 14. Č. materiálu:
  SR 212/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  94/2019
 15. Č. materiálu:
  SR 135/2019
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  95/2019

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 197/2019
  Predkladá:
  Vyšší súdni úradníci pôsobiaci na súdoch Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 172/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Justičná akadémia Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: