Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Poslanecký návrh na nesúlad právnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky