Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Prerokovanie Návrhu limitov príjmov a výdavkov rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2023-2025

  • Materiál č.: CR 1192/2022 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený