Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Dolný Kubín