Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Nové Zámky

  • Materiál č.: SR 487/2021 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  • Výsledok: prerokovaný