Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. Správa o výsledku vnútornej revízie na Okresnom súde Žilina

  • Materiál č.: SR 120/2018 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline
  • Výsledok: Prerokovaný