Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Stanovisko k listu predsedu Najvyššieho správneho súdu SR