Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Stanovisko k sudcovskej etike vo vzťahu s novinármi

  • Materiál č.: CR-1417/2023 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Peter Šamko - členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Odložený