Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Stanovisko predsedu Najvyššieho správneho súdu SR č. KPr 235/2022 z 21. novembra 2022 s návrhom na zmenu účinnosti Uznesenia Súdnej rady SR zo dňa 15. novembra 2022