Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia na výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky - prípustnosť opätovného zaradenia neúspešného uchádzača vo verejnom vypočutí do ďalších kôl výberového konania