Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky ku trestným oznámeniam podaným na sudcu a sudkyňu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky