Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

26. Vyhodnotenie Porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2022 vo vzťahu k Slovenskej republike

  • Materiál č.: CR-1129/2023 5. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: členovia súdnej rady Slovenskej republiky - Katarína Javorčíková, Ludovít Bradáč a Ján Mazák, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: odložený