Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Zaujatie stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu na zmenu zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov z 24. júna 2020, v oblasti odmeňovania a sociálneho zabezpečenia

  • Materiál č.: SR 562/2020 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: JUDr. Eva Mišíková, členka Súdnej rady Slovenskej republiky vykonávajúca povinnosti predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z., na návrh JUDr. Kataríny Javorčíkovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD.
  • Výsledok: Schválený