Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Žiadosť Denisy Drúžkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Malacky