Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Žiadosť JUDr. Juraja Fujerika, sudcu Okresného súdu Kežmarok, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov