Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Žiadosť JUDr. Michaely Braškovej, sudkyne Okresného súdu Martin, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Žilina