Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Žiadosť JUDr. Vladimíry Slobodovej, sudkyne Okresného súdu Skalica, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V