Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Žiadosť Mgr. Borisa Vitteka, sudcu Okresného súdu Trenčín o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov