Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

24. Žiadosť Mgr. Kataríny Mužilovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Bratislava V