Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Zmena Zásad sudcovskej etiky a Smernice č. 1/2016 Súdnej rady Slovenskej republiky

  • Materiál č.: CR-783/2023 2. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky - K. Javorčíková, A. Svetlovská, Ľ. Bradáč
  • Výsledok: preložený