Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 11. júla 2017
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1. zasadnutie Súdnej rady SR 1 Uznesenie č. 1 k volebnej komisii (107.8 kB)
1. zasadnutie Súdnej rady SR 2 Uznesenie č. 2 k hlasovaniu o vypočutí kandidátov a odložení hlasovania (108.32 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 3 Uznesenie č. 3 k schváleniu programu (118.01 kB)
2 Voľba predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 4 Uznesenie č. 4 k spôsobu hlasovania (107.03 kB)
2 Voľba predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 5 Uznesenie č. 5 k voľbe predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky (107.38 kB)
3 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 6 Uznesenie č. 6 (88.81 kB)
1. zasadnutie Súdnej rady SR 7 Uznesenie č. 7 k zmene člena volebnej komisie (92.72 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 8 Uznesenie č. 8 k spôsobu hlasovania o kandidátoch na vymenovanie do funkcie sudcu (91.64 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 9 Uznesenie č. 9 - Mgr. Linda Anovčinová (109.27 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 10 Uznesenie č. 10 - JUDr. Jaroslava Gederová (108.92 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 11 Uznesenie č. 11 - JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD. (108.46 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 12 Uznesenie č. 12 - JUDr. Marian Hoffmann, PhD. (108.64 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 13 Uznesenie č. 13 - JUDr. Miroslava Hudecová (108.44 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 14 Uznesenie č. 14 - Mgr. Vladimír Hudzík (109.32 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 15 Uznesenie č. 15 - JUDr. Eva Kresl (108.07 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 16 Uznesenie č. 16 - JUDr. Júlia Malegová (108.67 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 17 Uznesenie č. 17 - JUDr. Katarína Maniačková (108.45 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 18 Uznesenie č. 18 - JUDr. Martina Mochnáčová (108.08 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 19 Uznesenie č. 19 - Mgr. Kamila Nagyová (108.44 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 20 Uznesenie č. 20 - JUDr. Stanislava Nosková (108.16 kB)
1 2 »