Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. októbra 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
54 3. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 54 k volebnej komisii (94.81 kB)
55 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 55 (103.2 kB)
56 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Ingrid Kalinákovej, sudkyne Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 56 (93.9 kB)
57 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Miroslavy Janečkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 57 (94.99 kB)
58 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja) Uznesenie č. 58 k návrhu Mgr. Dušana Čima (94 kB)
59 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja) Uznesenie č. 59 k návrhu JUDr. Romana Huszára (139.87 kB)
60 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja) Uznesenie č. 60 k návrhu Mgr. Pavla Žilinčíka (142.28 kB)
61 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja) Uznesenie č. 61 k návrhu Mgr. Dušana Čima (131.38 kB)
62 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja) Uznesenie č. 62 k návrhu Mgr. Miloša Koleka (266.19 kB)
63 Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja) Uznesenie č. 63 k schváleniu kritérií (156.61 kB)
64 Zmena uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky č. 52 z 25. septembra 2017 týkajúca sa doplňujúcich volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 64 (96.35 kB)