Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 23. septembra 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu uznesenie č. 183/2021 - schválenie programu (200.28 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 184/2021 - JUDr. Tatiana Forgáčová (91.24 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 185/2021 - JUDr. Štefan Mikuš (90.64 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 186/2021 - Mgr. Alexander Rác (90.79 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 187/2021 - Mgr. Ing. Daniela Bednáriková (90.43 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 188/2021 - JUDr. Daniela Uhríková (90.16 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 189/2021 - JUDr. Gabriela Janovicová (90.22 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 190/2021 - Mgr. Ondrej Hertel (90.06 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 191/2021 - Mgr. Mário Pohorelský (90.2 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 192/2021 - JUDr. Katarína Pecúchová (91.1 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 193/2021 - JUDr. Juraj Dziak (90.32 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 194/2021 - JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková, PhD. (91.84 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 195/2021 - JUDr. Lucia Hatalová (90.7 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu uznesenie č. 196/2021 - Mgr. Zuzana Široká (91.4 kB)
3 Prerokovanie návrhu kandidátky na vymenovanie do funkcie hosťujúcej sudkyne pre obvod Krajského súdu v Žiline: Mgr. Michaely Glembovej uznesenie č. 197/2021 - Mgr. Michaela Glembová (168.01 kB)
4 Žiadosť JUDr. Kataríny Maniačkovej, sudkyne Okresného súdu Galanta o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Trnava uznesenie č. 198/2021 - JUDr. Katarína Maniačková (148.83 kB)
5 Žiadosť Mgr. Tomáša Saraku, sudcu Okresného súdu Kežmarok o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Svidník uznesenie č. 199/2021 - Mgr. Tomáš Saraka (148.09 kB)
6 Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu uznesenie č. 200/2021 - JUDr. Noema Turanovičová (91.15 kB)
6 Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu uznesenie č. 201/2021 - Mgr. Jarmila Bíliková (89.82 kB)
6 Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu uznesenie č. 202/2021 - JUDr. Igor Malý (90.7 kB)
1 2 3 »