Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 9. marca 2022
  • 10:00 hod.
  • v sídle Krajského súdu v Trenčíne
  • Námestie sv. Anny č. 28, Trenčín