Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 18. októbra 2022
  • 11:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 218/2022 Uznesenie č. 218/2022 - Program (166.31 kB)
2 Voľba člena hodnotiacej komisie 219/2022 Uznesenie č. 219/2022 - Schválenie volebnej komisie (164.96 kB)
2 Voľba člena hodnotiacej komisie 220/2022 Uznesenie č. 220/2022 - Posúdenie návrhu kandidáta (154.75 kB)
2 Voľba člena hodnotiacej komisie 221/2022 Uznesenie č. 221/2022 - Berie na vedomie späťvzatie súhlasu (150.37 kB)
3 Voľba jedného člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 222/2022 Uznesenie č. 222/2022 - Preloženie bodu programu (150.75 kB)
4 Žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o prerokovanie započítania inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudkyne u JUDr. Lucie Horvátovej 223/2022 Uznesenie č. 223/2022 - Započítanie inej právnej praxe Lucia Horvátová (156.63 kB)
5 Žiadosť ministerky spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u doc. JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD., v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov 224/2022 Uznesenie č. 224/2022 - Odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky - Matej Kačaljak (154.77 kB)
6 Vyhodnotenie majetkových priznaní sudkýň a sudcov za rok 2020 225/2022 Uznesenie č. 225/2022 - Vyhodnotenie majetkových priznaní sudkýň a sudcov za rok 2020 (149.26 kB)
7 Doplnenie členov etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky pre prípravu etického kódexu sudcov Slovenskej republiky 226/2022 Uznesenie č. 226/2022 - doplnenie členov etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky (153.29 kB)
8 Plán zasadnutí a pracovných stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 227/2022 Uznesenie č. 227/2022 - Prerokovanie harmonogramu zasadnutí a pracovných stretnutí Súdnej rady SR, ktoré sa budú konať v roku 2023 (170.58 kB)