Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 13. decembra 2022
  • 13:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 320/2022 Uznesenie č. 320/2022 (73.38 kB)
2 Stanovisko predsedu Najvyššieho správneho súdu SR č. KPr 235/2022 z 21. novembra 2022 s návrhom na zmenu účinnosti Uznesenia Súdnej rady SR zo dňa 15. novembra 2022 321/2022 Uznesenie č. 321/2022 (51.26 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 322/2022 Uznesenie č. 322/2022 - volebná komisia (57.23 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 323/2022 Uznesenie č. 323/2022 - spôsob hlasovania (52.53 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 324/2022 Uznesenie č. 324/2022 - posúdenie návrhov (67.91 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 325/2022 Uznesenie č. 325/2022 - Lucia Žitňanská (66.83 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 326/2022 Uznesenie č. 326/2022 - Petra Príbelská (66.81 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 327/2022 Uznesenie č. 327/2022 - Martin Vernarský (67.63 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 328/2022 Uznesenie č. 328/2022 - Boris Tóth (66.88 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 329/2022 Uznesenie č. 329/2022 - Patrik Príbelský (67.02 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 330/2022 Uznesenie č. 330/2022 - Róbert Šorl (66.04 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 331/2022 Uznesenie č. 331/2022 - Ladislav Duditš (66.2 kB)
3 Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky 332/2022 Uznesenie č. 332/2022 - Peter Molčan (66.45 kB)
4 Voľby kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a na výber predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 333/2022 Uznesenie č. 333/2022 - posúdenie návrhov (68.88 kB)
4 Voľby kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a na výber predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 334/2022 Uznesenie č. 334/2022 - Pavol Tkáč (66.3 kB)
4 Voľby kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a na výber predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 335/2022 Uznesenie č. 335/2022 - Peter Molčan (66.45 kB)
4 Voľby kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a na výber predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 336/2022 Uznesenie č. 336/2022 - Pavol Naď (65.85 kB)
4 Voľby kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a na výber predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 337/2022 Uznesenie č. 337/2022 - Katarína Benczová (66.02 kB)
4 Voľby kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a na výber predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 338/2022 Uznesenie č. 338/2022 - Peter Molitoris (66.63 kB)
4 Voľby kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a na výber predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 339/2022 Uznesenie č. 339/2022 - Marián Trenčan (66.68 kB)
1 2 »