Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 20. júna 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 255/2023 Uznesenie č. 255/2023 - program ako celok (202.51 kB)
2 Žiadosť ministra spravodlivosti o nomináciu zástupcu do pracovnej skupiny zriaďovanej pre účely skvalitnenia výkazníctva a analytických výstupov pre potreby Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 256/2023 Uznesenie č. 256/2023 - nominácia do pracovnej skupiny (88.86 kB)
3 Vypustenie témy 12. - duševné zdravie z prílohy k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. 135/2022 z 15. júna 2022 257/2023 Uznesenie č. 257/2023 - vypustenie prílohy duševného zdravia (160.53 kB)
5 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Levice 258/2023 Uznesenie č. 258/2023 - správa o výsledkoch revízie OS Levice (149.59 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidáta a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne 259/2023 Uznesenie č. 259/2023 - predpoklady Prielomek (160.63 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidáta a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne 260/2023 Uznesenie č. 260/2023 - predpoklady Ordzovenská (161.29 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidáta a kandidátok na funkciu sudcu a sudkyne 261/2023 Uznesenie č. 261/2023 - predpoklady Huňárová (162.13 kB)
8 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2022 262/2023 Uznesenie č. 262/2023 - Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2022 (148.68 kB)
7 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 263/2023 Uznesenie č. 263/2023 - vymenovanie Mlynarčíková (156.35 kB)
7 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 264/2023 Uznesenie č. 264/2023 - vymenovanie Lunterová Švandová (157.25 kB)
7 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 265/2023 Uznesenie č. 265/2023 - vymenovanie Jakubčo (156.95 kB)
7 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 266/2023 Uznesenie č. 266/2023 - vymenovanie Kertys (157.02 kB)
9 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2022 267/2023 Uznesenie č. 267/2023 - Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2022 (76.03 kB)
10 Prerokovanie Návrhu limitov príjmov a výdavkov rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2024-2026 268/2023 Uznesenie č. 268/2023 - prekladá na druhý rokovací deň (152.54 kB)
11 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 269/2023 Uznesenie č. 269/2023 - Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (76.16 kB)
13 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu a prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu - správne súdy 270/2023 Uznesenie č. 270/2023 - Renáta Smajdová - splnenie predpokladov (160.66 kB)
13 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu a prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu - správne súdy 271/2023 Uznesenie č. 271/2023 - Renáta Smajdová - vymenovanie (157.31 kB)
13 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu a prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu - správne súdy 272/2023 Uznesenie č. 272/2023 - Jozef Sábo - splnenie predpokladov (160 kB)
13 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu a prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu - správne súdy 273/2023 Uznesenie č. 273/2023 - Jozef Sábo - vymenovanie (155.96 kB)
13 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu a prerokovanie návrhov kandidátok a kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu - správne súdy 274/2023 Uznesenie č. 274/2023 - Patrícia Styková - splnenie predpokladov (160.16 kB)
1 2 3 »