Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Podnet ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky na zmenu a doplnenie ustanovenia § 446 Trestného poriadku a súvisiacich ustanovení

  • Materiál č.: CR-1416/2023 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Peter Šamko, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren - člen a členky Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený