Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Pripomienky k návrhu zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov