Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

33. Stanovisko k podnetu 16 sudkýň a sudcov bratislavských okresných súdov zo dňa 15. mája 2023 v súvislosti s postupom a rozhodnutím podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava III JUDr. Tatiany Zapletajovej o návrhoch dodatkov číslo 1 a 6 k Rozvrhu práce ...

  • Materiál č.: CR-1111/2023 5. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky - Ján Mazák, členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Katarína Javorčíková, Petra Príbelská
  • Výsledok: berie na vedomie