Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

23. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k niektorým pochybeniam predsedu súdnej rady Jána Mazáka

  • Materiál č.: CR-1438/2023 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Peter Šamko - členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Odložený