Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

8. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 24. septembra 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
163/2018 8. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 163/2018 k volebnej komisii (60.52 kB)
164/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 164/2018 - k návrhu Mgr. Dušana Čima - presunutie bodu č. 9 (82.49 kB)
165/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 165/2018 - k návrhu predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky na doplnenie návrhu programu (104.3 kB)
166/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 166/2018 - k návrhu Mgr. Dušana Čima na zlúčenie rozpravy k bodom 2., 3. a 4. (60.65 kB)
167/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 167/2018 - k schváleniu programu (71.06 kB)
168/2018 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 168/2018 (67.21 kB)
169/2018 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018 Uznesenie č. 169/2018 - k návrhu dodatku č. 3 (473.76 kB)
170/2018 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018 Uznesenie č. 170/2018 - k návrhu na odloženie hlasovania o návhu uznesenia voči subjektom oprávneným navrhnúť kandidátov na predsedov a členov disciplinárnych senátov (60.2 kB)
171/2018 Žiadosť JUDr. Anny Vargovej, sudkyne Okresného súdu Prešov o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice II Uznesenie č. 171/2018 (60.47 kB)
172/2018 Žiadosť Mgr. Borisa Vitteka, sudcu Okresného súdu Trenčín o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov Uznesenie č. 172/2018 (60.43 kB)
173/2018 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Anny Peťovskej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 173/2018 (60.97 kB)
174/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska Uznesenie č. 174/2018 - k návrhu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. na doplnenie návrhu výkladu (142.99 kB)
175/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska Uznesenie č. 175/2018 - k návrhu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. na vypustenie časti návrhu výkladu (86.62 kB)
176/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska Uznesenie č. 176/2018 - k návrhu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. na doplnenie návrhu výkladu (85.27 kB)
177/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska Uznesenie č. 177/2018 - interpretácia Zásad sudcovskej etiky (146.78 kB)
178/2018 Podnet bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018 - návrh stanoviska Uznesenie č. 178/2018 - k podnetu bývalej podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (61.27 kB)
179/2018 Podnet právnickej osoby k porušeniu etických noriem Uznesenie č. 179/2018 (61.01 kB)
180/2018 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018 Uznesenie č. 180/2018 - k návhu uznesenia subjektom oprávneným navrhnúť kandidátov na predsedov a členov disciplinárnych senátov (68.95 kB)