Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

1. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 28. januára 2019
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
1/2019 1. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 1/2019 k volebnej komisii (59.97 kB)
2/2019 1. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 2/2019 - k mandátovej komisii (59.32 kB)
3/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 3/2019 - doplnenie programu (88 kB)
4/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 4/2019 - presunutie bodu programu (94.61 kB)
5/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 5/2019 - schválenie programu (74.24 kB)
6/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 6/2019 - JUDr. Mária Adamečková (75.13 kB)
7/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 7/2019 - JUDr. Barbora Čavojská (75.73 kB)
8/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 8/2019 - JUDr. Martin Chlebo (75.43 kB)
9/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 9/2019 - JUDr. Jana Križanová (75.08 kB)
10/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 10/2019 - Mgr. Helena Marcinkechová (75.35 kB)
11/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 11/2019 - JUDr. Maroš Maškovič (74.86 kB)
12/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 12/2019 - JUDr. Ľuboš Ondrejička (74.93 kB)
13/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 13/2019 - JUDr. Marta Szántaiová (75.29 kB)
14/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 14/2019 - Mgr. Ina Šingliarová (75.79 kB)
15/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 15/2019 - JUDr. Martin Zahorčák (75.38 kB)
16/2019 Prerokovanie celkového počtu miest sudcov a zamestnancov súdov pri tvorbe podkladov na tvorbu rozpočtu verejnej správy Uznesenie č. 16/2019 (61.62 kB)
17/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Milana Husťáka, sudcu Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 17/2019 (59.4 kB)
18/2019 Žiadosť JUDr. Ivety Jenčovej, sudkyne Okresného súdu Kežmarok o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad Uznesenie č. 18/2019 (59.85 kB)
19/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Karola Riháka, sudcu Okresného súdu Bratislava IV na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 19/2019 (59.86 kB)
20/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Nadeždy Wallnerovej, sudkyne Okresného súdu Malacky na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 20/2019 (60.64 kB)
1 2 »