Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

4. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 29. apríla 2019
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
79/2019 4. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 79/2019 k volebnej komisii (60.12 kB)
80/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 80/2019 - k návrhu na doplnenie a vypustenie bodov programu (79.27 kB)
81/2019 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 81/2019 - k schváleniu programu (72.72 kB)
82/2019 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2018 Uznesenie č. 82/2019 (59.36 kB)
83/2019 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2018 Uznesenie č. 83/2019 (59.79 kB)
84/2019 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 84/2019 (76.39 kB)
85/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 85/2019 (75.85 kB)
86/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Pavla Macháča, sudcu Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 86/2019 (60.55 kB)
87/2019 Návrh na zriadenie pracovnej skupiny - príprava kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov na vyšší stupeň - podnet na legislatívnu zmenu tzv. sudcovských zákonov Uznesenie č. 87/2019 (61.24 kB)
88/2019 Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2019 Uznesenie č. 88/2019 (342.03 kB)
89/2019 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Považská Bystrica Uznesenie č. 89/2019 (74.5 kB)
90/2019 Dočasné pridelenie JUDr. Petra Vrbjara, sudcu Okresného súdu Rožňava na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Piešťany, vymenovaného do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 90/2019 - k dočasnému prideleniu JUDr. Petra Vrbjara (60.42 kB)
91/2019 Dočasné pridelenie JUDr. Petra Vrbjara, sudcu Okresného súdu Rožňava na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Piešťany, vymenovaného do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 91/2019 - k aktuálnej personálnej situácii na Okresnom súde Rožňava (59.92 kB)
92/2019 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 92/2019 (67.64 kB)
93/2019 Výzva na predloženie kandidatúry na funkciu člena Poradného panelu expertov pre výber kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 93/2019 (60.49 kB)
94/2019 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov skúšobnej komisie a náhradných členov skúšobnej komisie Uznesenie č. 94/2019 (96.48 kB)
95/2019 Návrh na odmeňovanie členov Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 95/2019 (270.35 kB)