Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 11. mája 2020
  • 11:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
7. zasadnutie Súdnej rady SR 78/2020 Uznesenie č. 78/2020 k volebnej komisii (59.17 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 79/2020 Uznesenie č. 79/2020 (69.04 kB)
2 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Adriány Považanovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 80/2020 Uznesenie č. 80/2020 (59.53 kB)
3 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie Mgr. Miloša Greguša, sudcu Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 81/2020 Uznesenie č. 81/2020 (59.75 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Tatiany Sabadošovej, sudkyne Okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudu na Krajský súd v Košiciach 82/2020 Uznesenie č. 82/2020 (59.64 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Petry Vysaníkovej, sudkyne Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 83/2020 Uznesenie č. 83/2020 (59.71 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 84/2020 Uznesenie č. 84/2020 - Mgr. Jakub Obert (278.66 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 85/2020 Uznesenie č. 85/2020 - JUDr. Marta Hirešová (278.86 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 86/2020 Uznesenie č. 86/2020 - JUDr. Martina Mésarošová (278.92 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 87/2020 Uznesenie č. 87/2020 - JUDr. Kristína Güner (279.14 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 88/2020 Uznesenie č. 88/2020 - JUDr. Lucia Dlugolinská (278.56 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 89/2020 Uznesenie č. 89/2020 - JUDr. Dana Jelinková Dudzíková (278.75 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 90/2020 Uznesenie č. 90/2020 - Mgr. Veronika Ileninová (278.17 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 91/2020 Uznesenie č. 91/2020 - JUDr. Ildikó Kohoutová (278.37 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 92/2020 Uznesenie č. 92/2020 - JUDr. Lukáš Ilenin (278.13 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 93/2020 Uznesenie č. 93/2020 - JUDr. Barbora Kovaliková (278.43 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 94/2020 Uznesenie č. 94/2020 - JUDr. Michal Repkovský (279.76 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 95/2020 Uznesenie č. 95/2020 - JUDr. Radovan Beňo (278.36 kB)
6 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 96/2020 Uznesenie č. 96/2020 - JUDr. Ing. Mária Košťálová (279.52 kB)
7 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 97/2020 Uznesenie č. 97/2020 - JUDr. Zuzana Ondko (75.04 kB)
1 2 »