Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 13. júla 2020
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 170/2020 Uznesenie č. 170/2020 (76.19 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 171/2020 Uznesenie č. 171/2020 - JUDr. Michal Calko (278.04 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 172/2020 Uznesenie č. 172/2020 - JUDr. Lucia Lacová (278.19 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 173/2020 Uznesenie č. 173/2020 - JUDr. Andrea Gulčiková (279.98 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 174/2020 Uznesenie č. 174/2020 - JUDr. Michaela Perďochová (279.78 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 175/2020 Uznesenie č. 175/2020 - JUDr. Michal Trúsik (279.14 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 176/2020 Uznesenie č. 176/2020 - JUDr. Michaela Svoreňová (279.86 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 177/2020 Uznesenie č. 177/2020 - JUDr. Simona Vráblová (279.21 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 178/2020 Uznesenie č. 178/2020 - Mgr. Peter Vojsovič (279.11 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 179/2020 Uznesenie č. 179/2020 - JUDr. Boris Šiška (278.68 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 180/2020 Uznesenie č. 180/2020 - Mgr. Eva Krošlák Cmerová (279.46 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 181/2020 Uznesenie č. 181/2020 - doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD. (278.84 kB)
3 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Petra Kaňu, sudcu Krajského súdu v Nitre na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 182/2020 Uznesenie č. 182/2020 (272.4 kB)
13 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Márie Szabóovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 183/2020 Uznesenie č. 183/2020 (272.43 kB)
8 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 184/2020 Uznesenie č. 184/2020 (80.34 kB)
4 Návrh Harmonogramu revízií krajských súdov na roky 2020 - 2024 185/2020 Uznesenie č. 185/2020 (61.13 kB)
6 Návrh v súlade s § 19a ods. 2 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 186/2020 Uznesenie č. 186/2020 (273.15 kB)
7 Schválenie vyjadrenia k výzve Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci IV. ÚS 224/2020 187/2020 Uznesenie č. 187/2020 - k úprave návrhu vyjadrenia (82 kB)
7 Schválenie vyjadrenia k výzve Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci IV. ÚS 224/2020 188/2020 Uznesenie č. 188/2020 - schválenie vyjadrenia (82.5 kB)
9 Pripomienky k návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 189/2020 Uznesenie č. 189/2020 (61.07 kB)
1 2 »