Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 4. mája 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom distančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 78/2021 uznesenie č. 78/2021 - schválenie programu (162.26 kB)
2 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2020 79/2021 uznesenie č. 79/2021 - k správe o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie NS SR (107.05 kB)
3 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Lučenec 80/2021 uznesenie č. 80/2021 - k správe o výsledkoch revízie na OS Lučenec (126.16 kB)
4 Prerokovanie organizačných opatrení na preverovanie majetkových priznaní sudkýň a sudcov Slovenskej republiky za rok 2020 81/2021 uznesenie č. 81/2021- k prerokovaniu organizačných opatrení na preverovanie majetkových priznaní sudcov (126.96 kB)
5 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 82/2021 uznesenie č.82/2021 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií (116.86 kB)
5 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 83/2021 uznesenie č. 83/2021 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií (116.31 kB)
5 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 84/2021 uznesenie č. 84/2021 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií (178.33 kB)
5 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 85/2021 uznesenie č. 85/2021 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií (116.21 kB)
5 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 86/2021 uznesenie č. 86/2021 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií (115.91 kB)
5 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 87/2021 uznesenie č. 87/2021 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií (116.27 kB)
5 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 88/2021 uznesenie č. 88/2021 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií (116.1 kB)
5 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 89/2021 uznesenie č. 89/2021 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií (115.42 kB)
5 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 90/2021 uznesenie č. 90/2021 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií (116.02 kB)
5 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky 91/2021 uznesenie č. 91/2021 - k doplneniu databázy kandidátov na členov výberových komisií (115.78 kB)
6 Rozhodovanie o kandidátoch v 1. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 92/2021 uznesenie č. 92/2021 - k rozhodovaniu o kandidátoch v 1. kole výberového konania na NSS SR (147.06 kB)
6 Rozhodovanie o kandidátoch v 1. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 93/2021 uznesenie č. 93/2021 - k rozhodovaniu o kandidátoch v 1. kole výberového konania na NSS SR (112.63 kB)
6 Rozhodovanie o kandidátoch v 1. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 94/2021 uznesenie č. 94/2021 - k rozhodovaniu o kandidátoch v 1. kole výberového konania na NSS SR (98.62 kB)
6 Rozhodovanie o kandidátoch v 1. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 95/2021 uznesenie č. 95/2021 - k rozhodovaniu o kandidátoch v 1. kole výberového konania na NSS SR (120.37 kB)
6 Rozhodovanie o kandidátoch v 1. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 96/2021 uznesenie č. 96/2021 - k rozhodovaniu o kandidátoch v 1. kole výberového konania na NSS SR (114.5 kB)
6 Rozhodovanie o kandidátoch v 1. kole výberového konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 97/2021 uznesenie č. 97/2021 - k rozhodovaniu o kandidátoch v 1. kole výberového konania na NSS SR (114.1 kB)
1 2 »