Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. januára 2022
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 1/2022 Uznesenie č. 1/2022 - program (236.9 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 2/2022 Uznesenie č. 2/2022 - Mgr. Petra Cipková (157.98 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 3/2022 Uznesenie č. 3/2022 - JUDr. Ján Baláž (158.55 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 4/2022 Uznesenie č. 4/2022 - JUDr. Viktória Pagáčová, PhD. (300.95 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 5/2022 Uznesenie č. 5/2022 - JUDr. Juraj Dziak (300.31 kB)
4 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Eriky Bebčákovej, sudkyne Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Žiline na základe výsledkov výberového konania 6/2022 Uznesenie č. 6/2022 - JUDr. Erika Bebčáková (224.03 kB)
5 Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky súdu: 7/2022 Uznesenie č. 7/2022 - JUDr. Mariana Philadelphyová (159.07 kB)
9 ENCJ – Prieskum medzi sudcami 8/2022 Uznesenie č. 8/2022 - prieskum ENCJ (149.47 kB)
10 Vyhodnotenie výsledkov hromadného výberového konania 9/2022 Uznesenie č. 9/2022 - Vyhodnotenie výsledkov hromadného výberového konania (163 kB)
11 Plán pracovných stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022 10/2022 Uznesenie č. 10/2022 - Plán pracovných stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku (122.05 kB)
7 Schválenie Štatútu a Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky 11/2022 Uznesenie č. 11/2022 - Štatút Súdnej rady Slovenskej republiky (164.25 kB)
7 Schválenie Štatútu a Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky 12/2022 Uznesenie č. 12/2022 - Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky (164.18 kB)