Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. feruára 2022
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 18 - program (101.46 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu Uznesenie č. 19 - Mgr. Filip Grznárik (85.58 kB)
3 Prerokovanie návrhu kandidátky Mgr. Petry Cipkovej na vymenovanie do funkcie sudkyne s pridelením na Okresný súd Žilina Uznesenie č. 27 - Mgr. Petra Cipková (95.55 kB)
4 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Vladimíra Topoľančíka, sudcu Okresného súdu Ružomberok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline na základe výsledkov výberového konania Uznesenie č. 20 - JUDr. Vladimír Topoľančík (86.84 kB)
5 Prerokovanie žiadosti Justičnej akadémie o predloženie návrhov na členov a náhradných členov skúšobných komisií Uznesenie č. 21 - JUDr. Ing. Ján Gandžala, PhD. (78.24 kB)
5 Prerokovanie žiadosti Justičnej akadémie o predloženie návrhov na členov a náhradných členov skúšobných komisií Uznesenie č. 22 - doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. (77.98 kB)
5 Prerokovanie žiadosti Justičnej akadémie o predloženie návrhov na členov a náhradných členov skúšobných komisií Uznesenie č. 23 - JUDr. Lenka Praženková (76.48 kB)
5 Prerokovanie žiadosti Justičnej akadémie o predloženie návrhov na členov a náhradných členov skúšobných komisií Uznesenie č. 24 - JUDr. Peter Straka (77.52 kB)
6 Prerokovanie počtu voľných miest sudcov určených ministerkou Uznesenie č. 25 - Prerokovanie určeného počtu voľných miest sudcov a voľných miest hosťujúcich sudcov (83.26 kB)
7 Informácia o pláne legislatívnych úloh Uznesenie č. 26 - Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 (78.48 kB)
9 Rozdelenie majetkových priznaní sudkýň a sudcov Slovenskej republiky za rok 2021 Uznesenie č. 28 - Rozdelenie majetkových priznaní sudkýň a sudcov Slovenskej republiky za rok 2021 (83.43 kB)