Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 18. mája 2022
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 74/2022 uznesenie č. 74/2022 - program (185.13 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 75/2022 uznesenie č. 75/2022 - JUDr. Tomáš Dulina (161.52 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 76/2022 uznesenie č. 76/2022 - JUDr. Vladimíra Gajdošová (162.3 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 77/2022 uznesenie č. 77/2022 - Mgr. Lucia Pavlíková (161.09 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 78/2022 uznesenie č. 78/2022 - JUDr. Lucia Horvátová (166.46 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 79/2022 uznesenie č. 79/2022 - Mgr. Simona Brngálová (171.75 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 80/2022 uznesenie č. 80/2022 - Mgr. Filip Grznárik (171.87 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 81/2022 uznesenie č. 81/2022 - JUDr. Monika Heldáková (170.84 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 82/2022 uznesenie č. 82/2022 - Mgr. Lucia Kostolanská (171.19 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 83/2022 uznesenie č. 83/2022 - JUDr. Dagmar Mičková (170.93 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 84/2022 uznesenie č. 84/2022 - Mgr. Michaela Saganová (170.48 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 85/2022 uznesenie č. 85/2022 - JUDr. Ing. Matúš Škarbala (171.99 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 86/2022 uznesenie č. 86/2022 - JUDr. Lucia Šuleková (170.18 kB)
4 Návrhu predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Niny Dubovskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na základe výsledkov výberového konania 87/2022 uznesenie č. 87/2022 - Mgr. Nina Dubovská (92.54 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Dominiky Horváthovej, sudkyne Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave na základe výsledkov výberového konania 88/2022 uznesenie č. 88/2022 - JUDr. Dominika Horváthová (92.23 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania 89/2022 uznesenie č. 89/2022 - Mgr. Marek Janigloš (91.31 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania 90/2022 uznesenie č. 90/2022 - JUDr. Marek Olekšák (90.84 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania 91/2022 uznesenie č. 91/2022 - JUDr. Bc. Viktor Marko, PhD. (91.66 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania 92/2022 uznesenie č. 92/2022 - JUDr. Vladimír Šalamún (92.77 kB)
8 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Martina Baločka, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na základe výsledkov výberového konania 93/2022 uznesenie č. 93/2022 - JUDr. Martin Baločko (91.51 kB)
1 2 »