Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 15. júna 2022
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 108/2022 uznesenie č. 108/2022 - program (188.32 kB)
2 Voľba jedného člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 109/2022 uznesenie č. 109/2022 - k volebnej komisii (161.4 kB)
2 Voľba jedného člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 110/2022 uznesenie č. 110/2022 k mandátovej komisii (149.44 kB)
2 Voľba jedného člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 111/2022 uznesenie č. 111/2022 - k posúdeniu návrhu kandidátky (153.78 kB)
2 Voľba jedného člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 112/2022 uznesenie č. 112/2022 - k voľbe členky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky (76.08 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 113/2022 uznesenie č. 113/2022 - JUDr. Marek Dorič, PhD. (161.5 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 114/2022 uznesenie č. 114/2022 - JUDr. Radoslav Harangozo (161.48 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 115/2022 uznesenie č. 115/2022 - JUDr. Ondrej Havír (161.54 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 116/2022 uznesenie č. 116/2022 - JUDr. Anna Hrehová (161.59 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 117/2022 uznesenie č. 117/2022 - Mgr. Ing. Erika Klincková (160.94 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 118/2022 uznesenie č. 118/2022 - Mgr. Marianna Kubicová (160.29 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 119/2022 uznesenie č. 119/2022 - JUDr. Veronika Miková (161.06 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 120/2022 uznesenie č. 120/2022 - Mgr. Tamara Ondrušková (160.39 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 121/2022 uznesenie č. 121/2022 - JUDr. Žaneta Skybová, LL.M. (161.61 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu 122/2022 uznesenie č. 122/2022 - JUDr. Peter Uhrinovský, PhD. (161.47 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie sudkýň na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania 123/2022 uznesenie č. 123/2022 - Mgr. Daniela Drnáková (123/2022) (91.14 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie sudkýň na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania 124/2022 uznesenie č. 124/2022 - JUDr. Renáta Šišková (124/2022) (92.13 kB)
5 Preverovanie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti JUDr. Stanislava Sojku, PhD., sudcu Okresného súdu Michalovce - späťvzatie súhlasu s preložením 125/2022 uznesenie č. 125/2022 - JUDr. Stanislav Sojka, PhD. (125/2022) (166.44 kB)
6 Žiadosť JUDr. Jozefa Šuleka, sudcu Krajského súdu v Trenčíne o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 126/2022 uznesenie č. 126/2022 - JUDr. Jozef Šulek (126/2022) (151.42 kB)
7 Informácia o podkladoch na stanovisko súdnej rady k Podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 29.4.2022 127/2022 uznesenie č. 127/2022 - Informácia o podkladoch na stanovisko súdnej rady k Podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 29.4.2022 (127/2022) (156.75 kB)
1 2 »