Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 14. feruára 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 30/2023 Uznesenie č. 30/2023 - program - vypustenie bodu 4 (150.83 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 31/2023 Uznesenie č. 31/2023 - program ako celok (185.95 kB)
2 Návrh predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o dôvodnosti kvalifikovaného podnetu 32/2023 Uznesenie č. 32/2023 - odkladá - kvalifikovaný podnet (147.58 kB)
3 Informácia k podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 29.4.2022 33/2023 Uznesenie č. 33/2023 - prerušuje - informácia k podnetu predsedu OS BA III (152.83 kB)
5 Žiadosť JUDr. Karola Poslucha, sudcu Okresného súdu Bratislava III, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok 34/2023 Uznesenie č. 34/2023 - neprekladá - Karol Posluch (150.46 kB)
6 Žiadosť JUDr. Zdenky Mattielighovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Pezinok 35/2023 Uznesenie č. 35/2023 - preloženie - Zdenka Mattielighová (151.86 kB)
3 Informácia k podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 29.4.2022 36/2023 Uznesenie č. 36/2023 - informácia k podnetu predsedu súdu OS BA III (162.89 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Viery Malinowskej, sudkyne Okresného súdu Malacky, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na základe výsledkov výberového konania 37/2023 Uznesenie č. 37/2023 - preloženie - VK - Malinowska (160.13 kB)
8 Žiadosti sudkýň o preloženie na výkon funkcie sudkýň na Správny súd v Košiciach 38/2023 Uznesenie č. 38/2023 - preloženie - Petra Vysaníková (153.01 kB)
8 Žiadosti sudkýň o preloženie na výkon funkcie sudkýň na Správny súd v Košiciach 39/2023 Uznesenie č. 39/2023 - preloženie - Dana Bystrianska (152.89 kB)
9 Konanie vo veciach majetkových pomerov sudcu na základe podnetu 40/2023 Uznesenie č. 40/2023 - vylúčenie verejnosti - majetkové pomery (221.98 kB)
9 Konanie vo veciach majetkových pomerov sudcu na základe podnetu 41/2023 Uznesenie č. 41/2023 - statočnosť pôvodu majetku (230.85 kB)
18 Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešného uchádzača o funkciu predsedu súdu JUDr. Pavla Tkáča 42/2023 Uznesenie č. 42/2023 - predseda súdu - vykonanie dohľadu - Pavol Tkáč (160.86 kB)
11 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky so započítaním inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudkyne u JUDr. Michaely Frimmelovej 43/2023 Uznesenie č. 43/2023 - rozhodovanie bez prítomnosti prerokúvanej osoby (149.65 kB)
11 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky so započítaním inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudkyne u JUDr. Michaely Frimmelovej 44/2023 Uznesenie č. 44/2023 - započítanie inej právnej praxe (155.77 kB)
12 Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním určených ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky 45/2023 Uznesenie č. 45/2023 - schválenie voľných miest (157.57 kB)
15 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidáta na funkciu sudkyne a sudcu 46/2023 Uznesenie č. 46/2023 - splnenie predpokladov - Aibeková (160.27 kB)
15 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidáta na funkciu sudkyne a sudcu 47/2023 Uznesenie č. 47/2023 - splnenie predpokladov - Hrebeňárová (160.04 kB)
15 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidáta na funkciu sudkyne a sudcu 48/2023 Uznesenie č. 48/2023 - splnenie predpokladov - Mikulová (159.77 kB)
15 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok a kandidáta na funkciu sudkyne a sudcu 49/2023 Uznesenie č. 49/2023 - splnenie predpokladov - Šatková (160.35 kB)
1 2 »