Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 18. apríla 2023
  • 00:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 108/2023 Uznesenie č. 108/2023 - program - prizvanie zástupcov Transparency International Slovensko (154.91 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 109/2023 Uznesenie č. 109/2023 - program ako celok (192.17 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 110/2023 Uznesenie č. 110/2023 - predpoklady - Hauerlandová (158.01 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 111/2023 Uznesenie č. 111/2023 - preloženie - Hauerlandová (154.6 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 112/2023 Uznesenie č. 112/2023 - predpoklady - Ištók (158.49 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 113/2023 Uznesenie č. 113/2023 - preloženie - Ištók (154.15 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 114/2023 Uznesenie č. 114/2023 - predpoklady - Korčeková (159.03 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 115/2023 Uznesenie č. 115/2023 - preloženie - Korčeková (154.01 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 116/2023 Uznesenie č. 116/2023 - predpoklady - Uhríková (158.7 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 117/2023 Uznesenie č. 117/2023 - preloženie - Uhríková (154.26 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 118/2023 Uznesenie č. 118/2023 - predpoklady - Škarbala (158.63 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 119/2023 Uznesenie č. 119/2023 - preloženie - Škarbala (155.38 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 120/2023 Uznesenie č. 120/2023 - vylúčenie verejnosti - Moskvičová (69.8 kB)
2 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Košiciach 121/2023 Uznesenie č. 121/2023 - odkladá - Moskvičová (151.74 kB)
3 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k mediálnym útokom na sudcu Branislava Harabina 122/2023 Uznesenie č. 122/2023 - mediálne útoky - Harabin (147.83 kB)
4 Dočasné pridelenie Andreja Matušovica, sudcu preloženého na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. mája 2023, na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom 123/2023 Uznesenie č. 123/2023 - rokovanie bez účasti - Matušovic (152.23 kB)
4 Dočasné pridelenie Andreja Matušovica, sudcu preloženého na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. mája 2023, na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom 124/2023 Uznesenie č. 124/2023 - dočasné pridelenie - Matušovic (154.7 kB)
6 Stanovisko Michala Novotného, sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 125/2023 Uznesenie č. 125/2023 - stanovisko Michala Novotného (149.45 kB)
8 Rozsah údajov zverejňovaných z majetkového priznania sudcu a z písomného vyhlásenia sudcu 126/2023 Uznesenie č. 126/2023 - rozsah zverejňovania MP a PV (289.32 kB)
9 Voľby kandidátov na členov hodnotiacich komisií do Databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií 127/2023 Uznesenie č. 127/2023 - volebná komisia - A. Pružinec Eren (165.79 kB)
1 2 3 »