Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

43. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. júna 2016
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
704 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 704 k návrhu JUDr. Rudolfa Čirča na zmenu programu (93.29 kB)
705 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 705 k schváleniu programu (141.95 kB)
706 43. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 706 k mandátovej komisii (93.77 kB)
707 43. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 707 k volebnej komisii (94.5 kB)
708 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Uznesenie č. 708 k posúdeniu návrhu kandidáta (94.45 kB)
709 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie Uznesenie č. 709 k voľbe kandidáta (91.74 kB)
710 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 710 k posúdeniu návrhu kandidáta (93.97 kB)
711 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 711 k voľbe kandidáta (89.97 kB)
712 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 712 k presunu bodu programu (92.14 kB)
713 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Evy Dzúrikovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 713 (94.46 kB)
714 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019 Uznesenie č. 714 (422.38 kB)
714 Návrh rozpočtu kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019 Uznesenie č. 714 (422.38 kB)
715 43. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 715 k zmene člena volebnej komisie (93.4 kB)
716 Prerokovanie návrhu na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 716 (109.74 kB)
717 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Miroslavy Štannerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 717 (94.35 kB)
718 Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád a ponuky projektov Európskej siete súdnych rád na roky 2016 – 2017 Uznesenie č. 718 (139.04 kB)
719 Posudzovanie záležitostí etického konania Uznesenie č. 719 (96.55 kB)
720 Návrh na podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania v zmysle zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky, JUDr. Jaroslavovi Krajčovi Uznesenie č. 720 (96.82 kB)
721 Vzdanie sa doc. JUDr. Jozefa Oleja členstva v Disciplinárnom senáte 5Ds Uznesenie č. 721 k prehľadu o stave a vybavovaní došlých vecí Disciplinárnym senátom (93.8 kB)
722 Vzdanie sa doc. JUDr. Jozefa Oleja členstva v Disciplinárnom senáte 5Ds Uznesenie č. 722 k vzdaniu sa doc. JUDr. Jozefa Oleja, Csc. členstva v senáte 5Ds (90.12 kB)
1 2 »