Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

43. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. júna 2016
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 704 Uznesenie č. 704 k návrhu JUDr. Rudolfa Čirča na zmenu programu (93.29 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 705 Uznesenie č. 705 k schváleniu programu (141.95 kB)
43. zasadnutie Súdnej rady SR 706 Uznesenie č. 706 k mandátovej komisii (93.77 kB)
43. zasadnutie Súdnej rady SR 707 Uznesenie č. 707 k volebnej komisii (94.5 kB)
2 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 708 Uznesenie č. 708 k posúdeniu návrhu kandidáta (94.45 kB)
2 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 709 Uznesenie č. 709 k voľbe kandidáta (91.74 kB)
3 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva 710 Uznesenie č. 710 k posúdeniu návrhu kandidáta (93.97 kB)
3 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva 711 Uznesenie č. 711 k voľbe kandidáta (89.97 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 712 Uznesenie č. 712 k presunu bodu programu (92.14 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Evy Dzúrikovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 713 Uznesenie č. 713 (94.46 kB)
8 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019 714 Uznesenie č. 714 (422.38 kB)
9 Návrh rozpočtu kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019 714 Uznesenie č. 714 (422.38 kB)
43. zasadnutie Súdnej rady SR 715 Uznesenie č. 715 k zmene člena volebnej komisie (93.4 kB)
4 Prerokovanie návrhu na vymenovanie do funkcie sudcu 716 Uznesenie č. 716 (109.74 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Miroslavy Štannerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 717 Uznesenie č. 717 (94.35 kB)
10 Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád a ponuky projektov Európskej siete súdnych rád na roky 2016 – 2017 718 Uznesenie č. 718 (139.04 kB)
11 Posudzovanie záležitostí etického konania 719 Uznesenie č. 719 (96.55 kB)
12 Návrh na podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania v zmysle zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky, JUDr. Jaroslavovi Krajčovi 720 Uznesenie č. 720 (96.82 kB)
14 Vzdanie sa doc. JUDr. Jozefa Oleja členstva v Disciplinárnom senáte 5Ds 721 Uznesenie č. 721 k prehľadu o stave a vybavovaní došlých vecí Disciplinárnym senátom (93.8 kB)
14 Vzdanie sa doc. JUDr. Jozefa Oleja členstva v Disciplinárnom senáte 5Ds 722 Uznesenie č. 722 k vzdaniu sa doc. JUDr. Jozefa Oleja, Csc. členstva v senáte 5Ds (90.12 kB)
1 2 »