Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

53. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. júna 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
934 53. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 934 k overovateľovi (90.68 kB)
935 53. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 935 k volebnej komisii (94.63 kB)
936 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 936 (148.8 kB)
937 Voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 937 (107.26 kB)
938 Vyhlásenie volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu Uznesenie č. 938 (102.89 kB)
939 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Trnava Uznesenie č. 939 (96.81 kB)
940 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 940 - JUDr. Eva Bomborová (109.45 kB)
941 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 941 - Mgr. Antónia Ďuranová (109.24 kB)
942 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 942 - Mgr. Andrea Fraňová (109.86 kB)
943 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 943 - JUDr. Martin Kostúr (108.71 kB)
944 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 944 - JUDr. Roman Lajoš (108.69 kB)
945 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 945 - JUDr. Martin Ľupták, PhD. (108.72 kB)
946 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 946 - Mgr. Jana Mičeková (109.8 kB)
947 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 947 - JUDr. Ing. Lucia Novysedláková (108.81 kB)
948 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 948 - JUDr. Svetlana Novysedláková (109.11 kB)
949 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 949 - JUDr. Tomáš Paranič (109.33 kB)
950 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 950 - JUDr. Eva Segečová (109.4 kB)
951 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 951 - JUDr. Eliška Šnajderová (108.71 kB)
952 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 952 - JUDr. Dorota Topoľančíková (109.2 kB)
953 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 953 - JUDr. Veronika Vnuková (108.53 kB)
1 2 »