Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. INFORMÁCIA o podnete Združenia sudcov Slovenska a o odpovedi predsedu súdnej rady zo dňa 14. júla 2022, číslo CR-1395/2022-6891