Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 25. mája 2020
  • 09:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
8. zasadnutie Súdnej rady SR 103/2020 Uznesenie č. 103/2020 k volebnej komisii (59.22 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 104/2020 Uznesenie č. 104/2020 k zmene programu (87.96 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 105/2020 Uznesenie č. 105/2020 k schváleniu programu (80.98 kB)
4 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2019 106/2020 Uznesenie č. 106/2020 (270.96 kB)
15 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 107/2020 Uznesenie č. 107/2020 (100.74 kB)
6 Návrh predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Margaréty Jurkovej Žoldákovej, sudkyne Krajského súdu v Košiciach na Ústavnom súde Slovenskej republiky 108/2020 Uznesenie č. 108/2020 (59.84 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie Mgr. Mareka Anovčina, sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 109/2020 Uznesenie č. 109/2020 (59.22 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 110/2020 Uznesenie č. 110/2020 - Mgr. Jakub Obert (74.15 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 111/2020 Uznesenie č. 111/2020 - JUDr. Marta Hirešová (74.42 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 112/2020 Uznesenie č. 112/2020 - JUDr. Martina Mésarošová (74.11 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 113/2020 Uznesenie č. 113/2020 - JUDr. Kristína Güner (74.92 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 114/2020 Uznesenie č. 114/2020 - JUDr. Lucia Dlugolinská (74.93 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 115/2020 Uznesenie č. 115/2020 - JUDr. Dana Jelinková Dudzíková (74.42 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 116/2020 Uznesenie č. 116/2020 - Mgr. Veronika Ileninová (74.44 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 117/2020 Uznesenie č. 117/2020 - JUDr. Ildikó Kohoutová (74.45 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 118/2020 Uznesenie č. 118/2020 - JUDr. Lukáš Ilenin (74.41 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 119/2020 Uznesenie č. 119/2020 - JUDr. Barbora Kovaliková (74.56 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 120/2020 Uznesenie č. 120/2020 - JUDr. Michal Repkovský (74.19 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 121/2020 Uznesenie č. 121/2020 - JUDr. Radovan Beňo (74.53 kB)
23 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 122/2020 Uznesenie č. 122/2020 - JUDr. Ing. Mária Košťálová (74.7 kB)
1 2 3 »